Update Belastingdienst

We schreven eerder al dat de Belastingdienst ons standpunt niet onderschrijft dat, net als particulieren, ook scholen alle btw op de aanschaf van zonnestroom-installatie in aftrek kunnen brengen. In het kort gaat het erom dat de Belastingdienst van mening is dat het zgn. Europese Fuchs-arrest selectief toegepast kan worden. Volgens de Belastingdienst vallen onderwijsinstellingen (en andere maatschappelijke instellingen) niet onder dit arrest, en worden deze maar voor een deel van de investering en opbrengst van de zonnepanelen btw-plichtig.

Ondertussen doen we aangifte van de btw volgens het standpunt van de Belastingdienst, en dienen we daartegen direct bezwaar in. Inmiddels zijn de nodige kwartaalaangiften gedaan en bezwaarschriften ingediend. Februari 2018 heeft de Belastingdienst gemotiveerd uitspraak gedaan op een aantal van onze bezwaarschriften. Binnenkort gaan we daartegen in beroep. We kunnen geen zekerheid geven, maar we denken niet dat de Belastingdienst een poot heeft om op te staan. Daarom houden wij onze poot stijf.

Hoe zit het dan volgens ons? Uit de motivatie die de Belastingdienst geeft blijkt kort gezegd dat ze zich niet neer wil leggen bij het Europees Recht. Dat recht wordt gemaakt door het Europese Hof van Justitie. Die concludeerde 20 juni 2013 in het – inmiddels beroemde – ‘Fuchs-arrest’ dat alle door een particulier geproduceerde zonnestroom een met ‘omzetbelasting belaste prestatie’ vormt en dat daarom ook alle btw op de aanschaf van een zonnestroom-installatie aftrekbaar is. Eén van de overwegingen van het Europese Hof is ontzettend interessant: ‘aangezien het gaat om netgekoppelde energieproductie, onmogelijk zijn om het betrokken vervangbare goed, te weten elektriciteit, te classificeren en te identificeren na levering aan en teruglevering uit het elektriciteitsnet.’ Het Hof zegt simpelweg dat de loop van de elektronen niet te volgen is en dat dus nooit vast te stellen is of een lamp brandt, omdat er zonnestroom-elektronen bewegen of elektronen die afkomstig zijn van een elektriciteitsleverancier, Dat is, wat ons betreft, de kern van de zaak. Want als de elektronen bij een particulier niet zijn te volgen, waarom zouden ze dan op een school wel te volgen zijn?

Binnenkort gaat het eerste beroepschrift naar de rechtbank. Wij denken dat de rechter ons standpunt gemakkelijker kan volgen dan dat van de Belastingdienst. Eén ding staat vast: Europees Recht gaat boven nationaal recht, daar zal de Belastingdienst zich echt bij neer moeten leggen. Ze zal dus op een of andere manier moeten bewijzen dat de uitspraak van het Europese Hof niet van toepassing is op scholen. We zien dat met belangstelling tegemoet!