Aanpak

“Aan het Zonnescholen-project doen al ruim 120 scholen mee. Hierdoor weten we wat er nodig is en kunnen we de uitdagingen waar schoolbesturen die willen verduurzamen voor komen te staan vaak snel oplossen”.

In 4 stappen een Zonneschool

Stap 1: Bij de INTAKE bespreken we de aanpak die past bij jouw school en vragen we om een aantal gegevens. We doen een quickscan om te kijken of het schooldak voldoende zonlicht vangt en of het sterk genoeg is. Eventueel doen we een aanvullend dakonderzoek. Ook beoordelen we of energie bespaard kan worden door bijvoorbeeld ledverlichting. Uitkomst is een korte rapportage waarin we de geschiktheid van het dak beoordelen en een beeld van de kosten en opbrengsten en aanvullende aandachtspunten aangeven.

Stap 2: Als het dak geschikt is gebleken werken we aanvullende zaken uit, zoals vergunningen, subsidies, energie-aansluiting, financiering, verzekering, belastingen, technische zaken en energiebesparing en -gebruik. En hebben we afstemming namens jullie met de gemeente. Hiermee krijgt de school een ZONNEPASPOORT!

Stap 3: De installateur maakt een projectplan met daarin de ligging en montage van de zonnepanelen en/of ledverlichting. Als het nodig is vragen we offertes aan bij meerdere partijen of organiseren we een aanbesteding. Het schoolbestuur ontvangt een offerte voor de zonnestroominstallatie conform de afspraken die Zonnescholen gemaakt heeft. Indien akkoord, start de UITVOERING.

Stap 4: Na de opleveringskeuring regelen we het educatief pakket, een feestelijke opening en advies over de btw-teruggaaf. Optioneel brengt één van onze samenwerkingspartners nog meer educatieve aandacht in de klas. Tot slot zorgen we voor een overzichtelijk dossier met alle info voor een zorgeloze ZONNESCHOOL!

Zonnescholen PNG_3 (1) - kopie
2017 09 19 plaatje kostenbesparing

Wat kost het?

Bij Zonnescholen maak je deel uit van een gezamenlijke ambitie en aanpak. Deelname aan het project betekent begeleiding van A tot Z, maar alleen waar nodig: de deelnamekosten worden per stap verrekend. Bovendien wegen de kosten voor deelname ruimschoots op tegen de voordelen van ontzorging, want door de schaal van het project worden de zonnepanelen aangeboden voor een scherpe prijs. De kosten van volledige procesbegeleiding door Zonnescholen bedragen €3500,- excl. btw per locatie. Dit is een vaste prijs, wat betekent dat het niet meer of minder kan worden en een school weet waar hij aan toe is.

De investeringskosten van een zonnestroominstallatie verschillen per locatie, bij iedere school wordt maatwerk geleverd. Gemiddeld kost een zonnestoominstallatie via Zonnescholen op het moment gemiddeld €0,90 tot 1,10 excl. btw per Wattpiek, inclusief 15 jaar onderhouds- en prestatiegarantie. Voor 60 panelen van 325 Wattpiek per stuk kost dit rond de €20.000. Het exacte bedrag wordt in stap 3 vastgelegd in een offerte. Vervolgens verdient een zonnedak zichzelf terug in 6 tot 9 jaar tijd, terwijl deze zeker 25 jaar meegaat. Trouwens, bij Zonnescholen gaat duurzaamheid verder dan zonnepanelen op het dak! Met een lespakket, gevelbordje en feestelijke opening maken we leerlingen bewuster van de wereld om zich heen.

De proceskosten voor het afsluiten van een raamovereenkomst zonnestroominstallatie conform een Europese Aanbesteding zijn per school ongeveer €500,-, afhankelijk van het totaal aantal deelnemers.

Voor de technische advisering (daksterkte en opleveringskeuring) werken we nauw samen met onze technisch partner Royal HaskoningDHV. Indien een dakonderzoek nodig is wordt deze in overleg uitgevoerd tussen stap 1 en 2 tegen kostprijs.

Financiering nodig?

Sinds medio 2019 bestaat de Scholen Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. Voor schoolbesturen die hulp kunnen gebruiken met de financiering van zonnepanelen (maar ook isolatie, ledverlichting en energiemanagement) biedt deze lening een goede oplossing. De lening kan aangevraagd worden bij Stichting Schooldakrevolutie, een organisatie die landelijk campagne voert om meer schooldaken te beleggen met zonnepanelen. Zonnescholen is partner van Schooldakrevolutie en deelnemers aan het Zonnescholen-project worden door ons geholpen bij het regelen van de lening.