OVER ONS

Ontstaan van Zonnescholen

Zonnescholen is ontstaan vanuit het project waar al ruim 100 scholen aan mee hebben gedaan. Initiatiefnemer van dit bijzondere project was Onderwijsbureau Meppel, dat voor ongeveer 450 basisscholen in Noord-Nederland een breed pakket aan dienstverlening verzorgt. Zij nemen het werk uit handen van bestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

“Alles begon met een schoolbestuurder die me om tips vroeg, omdat hij overwoog zonnepanelen te plaatsen”, licht Hotze Hofstra toe. “En dat mondde uiteindelijk uit in een enquête die Onderwijsbureau Meppel hield onder alle scholen die bij hen zijn aangesloten. De hoofdvraag was: willen jullie iets doen met duurzaamheid, en zo ja, is zonne-energie dan een optie? Van de scholen die reageerden bleken 142 serieus geïnteresseerd. Ze gaven daarbij ook aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.”

In de loop der tijd zijn antwoorden gevonden op alle uitdagingen waar schoolbesturen die willen verduurzamen met zonnepanelen voor komen te staan. De gezamenlijke opzet levert een groot inkoopvoordeel, waardoor een Zonneschool altijd goedkoper uit is vergeleken met een reguliere installateur van zonnepanelen. De belangen van de scholen staan voorop, de schoolbestuurders worden volledig ontzorgd.

De kracht van Zonnescholen zit hem in de bundeling en de gezamenlijke aanpak. Daar profiteren alle betrokken partijen van. De gestandaardiseerde aanpak in combinatie met volume is uniek. De aanbestedingsregels zoals deze gelden voor onderwijsinstellingen moeten hierbij in acht worden genomen.

Alle scholen, voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen en profiteren van de opgedane kennis, en van de voordelen van deze samenwerking op grote schaal.

Samenwerking diverse partners

Wij zijn een onafhankelijk procesbegeleider waarbij wij we veel in samenwerking werken. Voor specifiek het Zonnescholen-project voor het Onderwijsbureau Meppel werken we met Royal Haskoning DHV en Buikema Belastingen om alle onderdelen van het project zo goed mogelijk te realiseren. Voor de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen werken we in deze aanbesteding samen met Tenten Solar BV uit Lichtenvoorde. (installateur, dakexpert, fiscaliteit, energiemonitoring en energie in de klas, gemeenten) 

Diverse partners:
– Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikt e schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak. 
– Zonnepanelen op het dak betekent aandacht voor duurzaamheid in de klas. Met minimaal een gevelbord, een lespakket en feestelijke opening maken we leerlingen bewuster van de wereld om zich heen.

Scholen Energiebespaarlening

Er kan gebruik gemaakt worden van de Scholen Energiebespaarlening. Scholen kunnen een lening kunnen afsluiten tegen lage rente, direct beginnen met energie besparen en de lening aflossen met een deel van de opbrengsten. Lees hier meer.