Uitvoer Zonnescholen

Sinds half februari gaan steeds meer Zonnescholen de uitvoering in! Voor elke Zonneschool wordt een project- en veiligheidsplan gemaakt door Tenten Solar. Royal HaskoningDHV controleert vervolgens of het projectplan compleet is en volgens de afspraken is opgesteld. Daarna ontvangt het schoolbestuur een nadere overeenkomst, met per locatie de offerteprijs. Zodra de bestuurder akkoord gaat wordt het materiaal voor de zonnestroominstallatie besteld en wordt de uitvoering gepland. Wekelijks worden nu bij meerdere scholen de zonnepanelen geïnstalleerd!