Collectieve inkoop van zonnepanelen

Zonnescholen organiseert samen met Avalon Advies een nieuwe collectieve inkoopronde voor meerdere scholen tegelijk. Hiermee realiseren we een flink schaalvoordeel (dus lagere prijzen), én kunnen de deelnemende besturen meteen voldoen aan de plicht om aan te besteden. Het eindresultaat: gegarandeerd goedwerkende zonnestroominstallaties voor een scherpe prijs, inclusief 15 jaar onderhoud en prestatiegarantie.

Wanneer moet je aanbesteden?

De aanbestedingsplicht is van toepassing wanneer een gezamenlijke investeringssom voor zonnestroominstallaties meer dan €214.000 exclusief btw bedraagt; het betreft een ‘levering’. Geldt deze verplichting voor jou niet omdat de investeringssom lager is dan bovengenoemd bedrag? Dan loont deelname aan de gezamenlijke inkoop alsnog. Het resultaat is gegarandeerde kwaliteit tegen een goede prijs in combinatie met volledige ontzorging voor de school, het uitzoekwerk, de administratie, natuurlijk de zonnepanelen en de installatie met een volledige onderhouds- en prestatiegarantie van 15 jaar. Zonder gedoe. De zonnepanelen worden geïnstalleerd door een gerenommeerde installateur, met ervaring met het werken voor onderwijsinstellingen, die door ons onafhankelijk wordt geselecteerd. 

Wat levert het op?

  • Door samen te werken bij de voorbereiding, inkoop én installatie worden kosten beperkt en regelen we een efficiënte uitrol;
  • Door een lagere stroomrekening is meer investeringsruimte voor de core business van het onderwijs;
  • Een positief duurzaam imago voor de school door het goede voorbeeld te geven: de school neemt haar verantwoordelijkheid in het duurzaamheidsvraagstuk door haar eigen duurzame energie op te wekken en CO2 uitstoot terug te dringen;
  • Een uitgelezen kans om leerlingen en personeel te betrekken bij het project en ze meer te laten leren over zonnestroom.
 

Praktijkvoorbeeld

Europese aanbesteding voor plaatsing 7.500 zonnepanelen op Nederlandse scholen. BreedSaam is een Europese aanbesteding gestart voor de plaatsing van ruim 7.500 zonnepanelen op scholen in Breda en Noord-Nederland. De aanbesteding wordt begeleid door Zonnescholen uit Groningen. Grotere schoolbesturen zijn verplicht om Europees aan te besteden en dit levert voor individuele besturen drempels op. Schoolbesturen worden door ons geholpen in samenwerking met andere partijen deze aanbesteding te organiseren. Samen met Avalon Advies en Energy Indeed hebben we alle expertise in huis om ruim 50 scholen te laten profiteren van zonne-energie. Ook voor kleinere schoolbesturen die niet aanbestedingsplichtig zijn is deelname volgens Zonnescholen aantrekkelijk, vanwege de gezamenlijke aanpak en scherpe inkoop. Zij kunnen zich via Zonnescholen ook nog aanmelden voor deelname en zo profiteren van het voordeel.