Omzetbelasting

Schoolbesturen die zonnepanelen voor hun scholen aanschaffen worden, net als particulieren, verplicht ondernemer voor de omzetbelasting. De schoolbesturen moeten daardoor ieder kwartaal aangifte doen van de aan het net geleverde stroom en 21% btw afdragen over de waarde daarvan. Daartegen over staat dat de btw over de aanschaf kan worden teruggevraagd, mits dat tijdig wordt gedaan. Bij niet tijdige terugvraag gaat het recht op teruggaaf verloren terwijl de verplichting om ieder kwartaal aangifte en afdracht te doen blijft bestaan gedurende de levensduur van de installatie (!). De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat teruggaaf en afdracht alleen van toepassing is naar rato van het deel van de geproduceerde stroom dat aan het net wordt geleverd. Zonnescholen is, op grond van uitgebreid fiscaal onderzoek, van mening dat, net als bij particulieren, alle aanschaf btw teruggevraagd kan worden. Het standpunt van de Belastingdienst is voor de scholen erg nadelig en administratief extra ingewikkeld. Daarom is Zonnescholen met de Belastingdienst in discussie om dit voor de scholen goed te regelen. Zoals het nu lijkt is de Belastingdienst niet van zins om naar ons standpunt op te schuiven. Daarom starten we een bezwaarprocedure. We hebben dit aangekaart bij de Green Deal Scholen, de Schooldakrevolutie, de PO-raad en andere organisaties. Zij willen ons hierin ondersteunen. Zoals het nu lijkt zijn wij de eersten in Nederland die zich niet wil neerleggen bij de uitleg die de Belastingdienst, wat scholen betreft, aan belastingregels geeft. Dat was overigens eerder met particuliere zonnestroominstallaties precies hetzelfde. De particulieren kregen gelijk! Wordt vervolgd!