Salderingsregeling

Wie zonnepanelen op z’n dak heeft liggen, mag gebruik maken van de salderingsregeling. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je opwekt op een moment dat je het zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld als de school dicht is, tegen hetzelfde tarief mag terugleveren als waarvoor je normaal de stroom inkoopt. Dat betekent dus dat als je op het ene moment stroom over hebt je dit op een ander moment extra kan gebruiken, zonder dat het je geld kost. Deze regeling zou eerst tot 2020 bestaan, en het vorige kabinet verlengde de regeling zelfs tot 2023.

Kabinet Rutte III

Maar… nu zit er een nieuw kabinet en staat het salderen vanaf 2020 toch weer ter discussie. In het regeerakkoord staat hierover het volgende: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’ Er komt dus een nieuwe regeling, tenminste als de Tweede Kamer daar te zijner tijd mee instemt. Deze wordt de terugleveringssubsidie genoemd.

Het Centraal Planbureau

Hoe de regeling eruit gaat zien, weten we nog niet. Het CPB, dat het regeerakkoord doorrekende, concludeerde het volgende: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte, maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt afgeschaft. Hier staat de invoering van een terugleversubsidie tegenover’.  De terugleversubsidie zal in 2020 en 2021 vrijwel evenveel kosten als de salderingsregeling, maar meer mensen kunnen hiervan profiteren, door de dalende prijzen van zonnepanelen. Vergeleken met de de salderingsregeling bespaart het kabinet in 2035, aldus het regeerakkoord, ca. €648 miljoen per jaar.

Zijn zonnepanelen dan nog de moeite waard?

‘Jazeker,’ is het eenduidige antwoord van Hotze Hofstra, projectleider Zonnescholen: ‘De terugleversubsidie zoals deze nu geschetst wordt, geeft juist investeringszekerheid aan huishoudens en scholen om te kiezen voor een zonnestroominstallatie. Het zorgt ervoor dat het zelf opwekken van zoveel mogelijk electriciteit beloond wordt. Ook wordt het opwekken van zonne-energie daarmee niet nadeliger door het het verschuiven van de energiebelasting naar gas, wat bij salderen op de huidige wijze wel het geval zou zijn. Door de robuustere opzet van de nieuwe regeling, is de kans groter dat deze langer meegaat dan de huidige salderingsregeling. Dat maakt dat het past bij de levensduur van een zonnestroominstallatie die minimaal 25 jaar meegaat.’