De salderingsregeling in 2020

In 2020 gaat de salderingsregeling waarschijnlijk over in een nieuwe regeling. “Consumenten die nu zonnepanelen kopen, kunnen erop rekenen dat zij niet zullen worden benadeeld door de afschaffing van de salderingsregeling. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). Het alternatief waar hij aan werkt, en dat komende zomer gereed moet zijn, gaat ook uit van een terugverdientijd van zeven jaar.” (Energeia, 15-12-2017). In een debat in de Tweede Kamer werden veel kritische vragen gesteld, omdat een nieuwe regeling niet zou moeten leiden tot een terugval in de verkoop van zonnepanelen. Wiebes streeft ernaar een subsidieregeling te maken waarmee de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk blijft.

Wat betekent dit voor Zonnescholen? Eerst moet duidelijk worden hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien en of deze ook geldt als je vóór/in 2020 zonnepanelen hebt aangeschaft. Wel weten we dat de nieuwe regeling geen verslechtering mag zijn ten opzichte van nu. Wachten met de aanschaf van zonnepanelen is dus niet nodig! Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Lees meer: https://energeia.nl/energeia-artikel/40062925/wiebes-stelt-klant-zon-pv-gerust-terugleversubsidie-net-zo-aantrekkelijk

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.