CBS Eben Haezer

Al 28 deelnemende scholen zijn Zonnescholen geworden! Deze week is gestart bij CBS Eben Haezer in Dokkum, waar 288 zonnepanelen worden geplaatst. Dit is een flink aantal, het is een grote school met een grootverbruikaansluiting in de meterkast. Grootverbruikers kunnen niet salderen op de energierekening, maar ontvangen voor de opgewekte zonnestroom een terugleversubsidie. Hiervoor heeft Zonnescholen voor de school in het najaar van 2016 een SDE+ subsidie aangevraagd, en deze is in het voorjaar van 2017 toegekend.