BTW aangifte voor scholen

Schoolbesturen die voor hun scholen zonnepanelen aanschaffen, worden btw-plichtig en kunnen de btw op de aanschaf terugkrijgen. Veel schoolbesturen weten dit niet, of denken dat het veel gedoe is. Met Zonnescholen hebben we de btw-aangifte voor schoolbesturen gestroomlijnd, en is het een kleine moeite dit te regelen. Ook als de panelen al jaren op het dak liggen, kan de btw nog worden teruggevraagd. We willen schoolbesturen attenderen op de mogelijkheid de btw-teruggaaf te regelen, omdat naar verwachting de regeling vanaf 1 januari 2019 versoberd wordt. Wij kunnen hierbij helpen.

Onderwijs en btw kan best ingewikkeld zijn. Onderwijsinstellingen verrichten gewoonlijk van omzetbelasting vrijgestelde prestaties, oftewel, hoeven niks met btw te doen. Maar er zijn ook activiteiten waarmee het schoolbestuur deelneemt aan het economisch verkeer, en die dus wel btw-plichtig zijn. Dan wordt het schoolbestuur btw-plichtig, althans alleen voor die activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingenvervoer, verhuur van gebouwen of detachering van personeel. En dus ook voor het opwekken van zonnestroom. Alle kosten die gemoeid zijn met het aanleggen en onderhouden van een zonnestroominstallatie vallen hieronder: technisch advies, de montage en aanschaf, de onderhoudskosten en ook het fiscaal advies voor de btw-aangifte. Dat gaat meestal om duizenden euro’s.

De belastingdienst maakt het schoolbesturen niet eenvoudig. Voorlopig kunnen schoolbesturen alleen de btw terugkrijgen naar rato van de teruglevering aan het net. In de praktijk is dat ca. 70%. Daarnaast moet er ieder kwartaal aangifte worden gedaan over de opwek. Hierover moet btw worden afgedragen. Dit bedrag is echter vele malen lager dan dan de teruggaaf. Met Zonnescholen hebben we de administratie en aangifte van de btw gestroomlijnd, zodat dit meestal niet veel werk meer is. Dit is wel afhankelijk van de uitgangssituatie. Heeft een schoolbestuur nooit eerder iets met btw gedaan? Dan vragen we een btw-nummer aan en verzorgen we de administratie en aangifte. Van belang is dat de aanschaf- en energiefacturen beschikbaar zijn, en dat er inzicht is in het elektriciteitsverbruik en de opwek per kwartaal. Soms voeren schoolbesturen al een btw-administratie. Dan treden we in overleg met de boekhouder van het schoolbestuur en regelen we de aangifte samen met deze partij. Dit laatste is maatwerk: maar meestal betreft het een eenvoudige instructie en ondersteuning bij het opzetten van de administratie en het doen van de aangifte.

Aanpak:
Schoolbesturen melden zich bij ons, wij vragen de gegevens op, regelen de aanvraag van een btw-nummer, doen aangifte van de omzetbelasting en regelen de verdere administratie en aangiftesystematiek in overleg met de administratie of boekhouder van het schoolbestuur. Zonnescholen werkt samen met Buikema Belastingen en MTN Noord voor het fiscale deel.

Aandachtspunt:
Het schoolbestuur moet de facturen zelf hebben betaald, en nog beschikbaar hebben, de school moet beschikken over een slimme meter, en de opwek van de zonnestroom moet op afstand uitgelezen kunnen worden. Zijn deze zaken niet beschikbaar, dan kunnen we deze zaken vaak alsnog opvragen of organiseren.

Kosten:
In een standaardsituatie moet rekening gehouden worden met een paar honderd euro. Bij specifieke omstandigheden is sprake van maatwerk. Neem contact op om te bespreken wat er in jullie geval nodig is.