Belastingdienst update deel 2

Ondertussen zijn voor meerdere schoolbesturen de kwartaalaangiften gedaan. De fiscalist van Zonnescholen heeft een model opgesteld, waarin per bestuur en per school de factuurbedragen, de opbrengst van de zonnestroominstallatie, en de teruglevering aan het net wordt genoteerd. Deze gegevens vormen de input voor het aangifteformulier.

Tegen elke aangifte dienen we een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst, omdat we het oneens zijn met de standpunt dat zij inneemt. Binnenkort tekenen we beroep aan bij de rechtbank, zodat de rechter een uitspraak kan doen over hoe het nu feitelijk zit.