Basisscholen in Noord-Nederland stappen massaal over op zonne-energie 

Meer dan 80 basisscholen in de noordelijke helft van  Nederland stappen over op zonne-energie. Gezamenlijk bieden de schooldaken ruimte aan bijna 8000 zonnepanelen, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 650 huishoudens. De tien schoolbesturen werken samen met Onderwijsbureau Meppel om hun scholen van zonnepanelen te voorzien.

Grootste zonnepanelenproject in het onderwijs 

Onderwijsbureau Meppel is een coöperatieve vereniging die schoolbesturen en scholen ondersteunt op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat deze zich kunnen richten op hun kerntaken. Onderwijsbureau Meppel verleent diensten aan 460 scholen, verdeeld over 50 schoolbesturen die zich hoofdzakelijk in de noordelijke helft van Nederland bevinden. In 2014 heeft zij een enquête uitgevoerd om de belangstelling te peilen bij haar aangesloten schoolbesturen. Op basis van de daaropvolgende haalbaarheidsstudie is besloten een Europese aanbesteding te organiseren voor de gezamenlijke inkoop en installatie. Het is daarmee het grootste zonnepanelenproject in het onderwijs tot nu toe. Het proces wordt begeleid door ‘HOTZE ruimte voor duurzame ontwikkeling’ en de aanbesteding, contractering en de bouwbegeleiding wordt verzorgd door advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau Royal HaskoningDHV. 

Docenten en leerlingen nauw betrokken 

De schoolbesturen besparen zo fors op hun energielasten, maar leveren daarmee ook een grote bijdrage aan de verduurzaming van hun schoolgebouwen en de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Ook worden de docenten en leerlingen van de scholen nauw betrokken. Iedere deelnemende school ontvangt een educatief pakket en de opbrengst van de zonnepanelen wordt op een beeldscherm in de school getoond. Hiervoor werkt Onderwijsbureau Meppel samen met Enexis Holding N.V. en het project Van Zon Krijg Je Energie. 

De uitrol staat gepland vanaf het najaar van 2016.