Zonnescholen in 2020: terugblik!

Een terugblik op 2020: een bijzonder jaar, waarin we weer nieuwe scholen begeleid hebben naar een zonnestroominstallatie en vooral vanuit huis gewerkt hebben aan onze nieuwe aanbesteding. Het was even wennen voor ons allemaal. Nadat we onze draai gevonden hadden konden we het werk voor Zonnescholen gelukkig doorzetten. Zo zijn er in 2020 weer vele nieuwe Zonnescholen opgeleverd, waarmee het totaal nu op 130 staat. Hier zijn we trots op.

Naast het installeren van een zonnestroominstallatie en het profiteren van energie van de zon, hebben we verder gewerkt aan een ander belangrijk aspect, namelijk educatie en bewustwording van het energieverbruik en de energieopwek voor kinderen in de klas. Hiervoor werken we samen met Envitron. Zij hebben een beheerportaal en informatiedisplay ontwikkeld waarbij kinderen op een passende manier worden meegenomen in de informatie rondom de zonnepanelen.

Met BreedSaam is een verdere samenwerking ontstaan. BreedSaam is een coöperatieve vereniging met 11 schoolbesturen in Breda. Zij hebben al mooie stappen gezet in het verduurzamen van schoolpanden en gaan nu samen met Zonnescholen aan de slag om in de toekomst ook zoveel mogelijk van zonne-energie te kunnen profiteren. Dit start met de tender in 2021 om te komen tot een raamovereenkomst met een installateur.

Met Avalon Advies zetten we samen de nieuwe tender in de markt. We hopen dat we binnen het nieuwe raamcontract weer vele scholen mogen helpen op weg naar zonne-energie.

Voor het komende jaar staan er dus weer mooie nieuwe uitdagingen en opdrachten voor de deur. We willen alle partijen waarmee we samenwerken hartelijk danken en wensen jullie fijne dagen en een gezond en zonnig 2021 toe!