Zonnepanelen op jouw school? Natuurlijk kan dat!

Het Zonnescholen-project is opgezet door Onderwijsbureau Meppel samen met acht schoolbesturen. Het wordt uitgevoerd door Hotze Hofstra, in samenwerking met ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en zonnepaneleninstallateur Tenten Solar. Op dit moment doen bijna 100 scholen mee, van Dokkum tot Amsterdam. Daarmee is het het grootste zonne-energieproject in het onderwijs in Nederland. Doel is de schoolbestuurders en de scholen gedurende het gehele traject volledig te ontzorgen, waarbij de belangen van de scholen continu vooropgesteld worden. Dat betekent zo weinig mogelijk gedoe, veilig werken, de beste kwaliteit voor een scherpe prijs, 15 jaar garantie en onderhoud en we doen natuurlijk alles volgens de regels. Nu kunnen ook andere scholen deelnemen en profiteren van de opgedane kennis, en van de voordelen van deze samenwerking op grote schaal.

Iedere deelnemer doorloopt bovenstaande stappen. We beginnen met het in beeld brengen van de mogelijkheden. Zodra duidelijk is of het schooldak kansrijk is voor de opwek van zonne-energie, zoeken we een aantal zaken verder uit. Zaken zoals vergunningen, subsidies, belastingen, technische zaken, energiegebruik, etc. nemen we hierbij mee. Hiermee krijgt de school een zonnepaspoort waarin alle eisen en aandachtspunten voor de zonnestroominstallatie staan. Nu brengt Tenten Solar een offerte op maat uit en wordt een veiligheidsplan opgesteld. Indien akkoord, vindt de uitvoering plaats. Na oplevering regelen we een openingsfeest, de btw-teruggaaf en het educatief pakket. Hiervoor werken we samen met Enpuls, dat de pakketten Van Zon Krijg Je Energie en de E-vonturier levert. Tot slot zorgen we voor een overzichtelijk dossier met alle documentatie en info voor een zorgeloze Zonneschool! 

Is dat wel veilig?

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van het project. De levering en montage van de zonnepanelen gebeurt in nauw overleg en volgens een zorgvuldig opgesteld plan van aanpak. Hierbij worden de hoogste eisen in acht genomen. De leverancier is hiervoor gecertificeerd, en door RoyalHaskoningDHV wordt nauwlettend toegezien op het naleven van de afspraken. Voordat de panelen worden gemonteerd, wordt getoetst of het dak sterk genoeg is. Ook na montage wordt zorg gedragen voor een veilige situatie. De zonnestroominstallatie wordt in zijn geheel technisch gekeurd voordat deze in gebruik genomen wordt. Vanaf dat moment gaat de garantie- en onderhoudstermijn van 15 jaar lopen. Bij eventuele incidenten of schades wordt de installatie automatisch uitgeschakeld. De school en de leverancier krijgen een bericht dat er iets aan de hand is zodat er actie ondernomen kan worden.

Kost dat niet te veel?

Voor de eerste groep scholen is in 2016 een Europese aanbesteding uitgevoerd. Toen is een raamovereenkomst met Tenten Solar gesloten. De kostprijs van een zonnestroominstallatie is hierdoor gemiddeld €1,10 per Wattpiek, inclusief 15 jaar onderhoud en garantie. Voor iedere school leveren we maatwerk, waardoor de prijs in de praktijk hier iets boven of onder kan liggen. Deze wordt vastgelegd in een offerte per school, waardoor altijd vooraf duidelijk is wat de kosten zijn. Het schoolbestuur heeft uiteraard de mogelijkheid de offerte van Tenten Solar te vergelijken met andere aanbieders. De aanleg van een zonnedak verdient zichzelf terug in 7 tot 10 jaar tijd.

Er zijn meerdere redenen dat we dit scherpe tarief aan de scholen kunnen aanbieden zijn. De nauwe samenwerking met onze partners en de grote schaal van het project zijn de belangrijkste. De begeleiding van het gehele project kost daarom €2750,- per school. Mocht een extra daktoets noodzakelijk zijn, dan wordt deze tegen kostprijs in rekening gebracht. Deze kosten worden ruimschoots gedekt door de lagere prijs van het project als geheel.

Btw en subsidie

De schoolbesturen worden door de zonnepanelen btw-plichtig. Alle kosten en opbrengsten van het project vallen hieronder. Het Zonnescholen-project verzorgt de teruggaaf en administratie van de btw in samenwerking met Buikema Belastingen. Tot slot is tot zeker eind 2017 de Green Deal Scholen-subsidie beschikbaar voor schoolbesturen die duurzaam advies nodig hebben. Ook het Zonnescholen-project valt hieronder. Wij verzorgen de aanvraag van deze subsidie, die maximaal €3500,- per schoolbestuur bedraagt. De totale kosten voor de deelnemers liggen door deze opzet aanzienlijk onder de gemiddelde prijs van een zonnestroominstallatie in de huidige markt. Bijkomend voordeel is dat u er geen omkijken naar heeft.

Meedoen met jouw school? Klik dan hier!

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.