Voortgang BTW – nov 2017

Zonnescholen verzorgt voor alle schoolbesturen de btw-aangiften. Wij vinden dat, net als bij particulieren, schoolbesturen alle btw moeten kunnen terugvragen. De Belastingdienst deelt ons standpunt niet en stelt dat slechts de helft teruggevraagd kan worden. In onze ogen heeft de Belastingdienst dit dossier niet op orde, en worden scholen onjuist (en financieel ongunstig) behandeld. Daartegen hebben we bezwaar gemaakt. We zitten nu middenin in deze procedure.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.