urgenda

Duurzame scholen-maatregel

Op 24 juni presenteerde Stichting Urgenda de lijst van 40 maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2020 snel teruggedrongen kan worden. Met de steun van 35 mede-ondertekenaars heeft Jeffrey van Poppel (directeur Stichting Schooldakrevolutie) samen met scholieren Beaudille en Georgia uit Den Haag, het bord met de duurzame scholen-maatregel overhandigd aan directeur-generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Chris Kuijpers. Op deze manier laten we gezamenlijk zien dat actie op korte termijn haalbaar is. “Er zijn geen drempels meer om het niet te kunnen,