tweede kamer

BTW nieuws

Zonnescholen ziet nog geen doorbraak in eenvoudiger afhandeling btw voor scholen met zonnepanelen. Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. Het schoolbestuur moet aangifte doen over de teruggeleverde zonnestroom en mag een deel van de btw over de gemaakte kosten terugvragen. Zonnescholen adviseert schoolbesturen hoe hiermee om te gaan, en voor een groot aantal schoolbesturen die deelnamen aan Zonnescholen, hebben we de aangiften en teruggaaf geregeld. Vanaf het begin liggen we met de Belastingdienst in de clinch hoe de aangifte gedaan zou