scholen

BTW nieuws

Zonnescholen ziet nog geen doorbraak in eenvoudiger afhandeling btw voor scholen met zonnepanelen. Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. Het schoolbestuur moet aangifte doen over de teruggeleverde zonnestroom en mag een deel van de btw over de gemaakte kosten terugvragen. Zonnescholen adviseert schoolbesturen hoe hiermee om te gaan, en voor een groot aantal schoolbesturen die deelnamen aan Zonnescholen, hebben we de aangiften en teruggaaf geregeld. Vanaf het begin liggen we met de Belastingdienst in de clinch hoe de aangifte gedaan zou

Schooldakrevolutie: Hey school, zeg ja!

De revolutie is begonnen! Samen met influencer Milan Knol is Schooldakrevolutie een toffe campagne gestart. Middelbare scholieren worden opgeroepen op school hun zonnebril op te zetten, totdat de school ja zegt tegen verduurzaming, mooie actie! Wij als Zonnescholen brengen deze actie graag onder de aandacht. Lees meer op www.heyschoolzegja.nl. Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikte schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak.

Scholen Energiebespaarlening

Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar om dit voor bestaande schoolgebouwen ook te realiseren blijkt financieel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. Het Nationaal Energiebespaarfonds start een pilot: de Scholen Energiebespaarlening om scholen financieel te helpen het schoolgebouw te verduurzamen. Er is 5 miljoen euro beschikbaar. Een mooie kans voor schoolbesturen! Scholen Energiebespaarlening Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere wijze verduurzaamd. De

Resultaat: Zonnepanelen op een sedumdak

Wauw, wat een mooi resultaat! Op het dak van CBS De Opdracht in Ureterp pronken nu 158 zonnepanelen. In de meivakantie zijn de panelen geïnstalleerd en vlak daarna is de zonnestroominstallatie opgeleverd door Tenten Solar en Royal HaskoningDHV. Voor dit dak is gekozen voor lichtdoorlatende zonnepanelen. Het sedum onder de panelen krijgt zo voldoende zonlicht en blijft gewoon groeien.

Feestelijke opening op de Burgerschool in Dokkum

De plaatsing van zonnepanelen op school is een goede reden voor feest! Op het dak van de Burgerschool in Dokkum zijn dit voorjaar 60 zonnepanelen geplaatst. Dit is één van de acht scholen van Stichting ROOBOL die via het Zonnescholen-project zonnepanelen hebben aangeschaft. De Burgerschool pakte in april uit met een feestelijk moment op het schoolplein. De kinderdirecteur vertelde over hoe belangrijk het is om duurzame energie te gebruiken en op te wekken. Ook sprak de wethouder zijn trots uit naar de leerlingen, die op

Salderingsregeling tot 2023

Wie zonnepanelen op z’n dak heeft liggen, mag gebruik maken van de salderingsregeling; scholen ook! De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je opwekt op een moment dat je het zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld als de school dicht is, tegen hetzelfde tarief mag terugleveren als waarvoor je normaal de stroom inkoopt. Dat betekent dus dat als je op het ene moment stroom over hebt je dit op een ander moment extra kan gebruiken, zonder dat het je geld kost. Deze regeling zou

Samenwerking Schooldakrevolutie

Hoera! De samenwerking met Stichting Schooldakrevolutie is getekend. Samen gaan we aan de slag om heel veel scholen te helpen met verduurzamen. Schooldakrevolutie brengt het belang van verduurzaming van schoolgebouwen landelijk onder de aandacht en voert gesprekken met overheden en schoolbesturen. Zonnescholen is, samen met Groenpand, Slim Opgewekt en KiesZon, partner van Schooldakrevolutie om deze ambitie tot uitvoering te brengen.

Voortgang BTW – maart 2019

Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. We doen nu voor alle Zonnescholen, maar ook voor scholen die zich langs andere weg aanmelden, de btw-aangifte en ondersteunen in het inregelen van de slimme meters, formulieren, etc. die hiervoor nodig zijn. Omdat we het niet eens zijn met de Belastingdienst, die zegt dat schoolbesturen slechts een deel kunnen terugvragen, en bovendien heel ingewikkeld doet in het vaststellen van dat deel, maken we bezwaar tegen de btw-aangiften en stellen we beroep in bij

Zonnepanelen bijplaatsen?

Zonnepanelen op het dak en alles daaromheen netjes geregeld, zodat de school daar geen omkijken naar heeft: dat is waar  Zonnescholen voor gaat. Op de Drostenburg in Amsterdam zijn vorige week 266 panelen geplaatst. Niet tijdens de toetsweek, maar lekker rustig in de voorjaarsvakantie. Op het dak lagen al zonnepanelen, maar er was meer dan genoeg ruimte om panelen bij te plaatsen en nu wekt de school nog meer zonne-energie op! Heeft jouw school al zonnepanelen, maar is er ruimte op het

Al 60 scholen in Nederland!

Zonnescholen start 2019 met het mooie nieuws dat 60 Zonnescholen al zonnepanelen op het dak hebben! Terwijl de scholen kerstvakantie hadden zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. We zijn blij dat we in 2018 veel scholen mochten begeleiden bij de aanschaf van zonnepanelen en hopen dat dit jaar weer veel te mogen doen! Over goede voornemens gesproken.. wordt jouw school ook een Zonneschool? Kijk eens op www.zonnescholen.nl/meedoen