energiebesparing

Scholen Energiebespaarlening

Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar om dit voor bestaande schoolgebouwen ook te realiseren blijkt financieel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. Het Nationaal Energiebespaarfonds start een pilot: de Scholen Energiebespaarlening om scholen financieel te helpen het schoolgebouw te verduurzamen. Er is 5 miljoen euro beschikbaar. Een mooie kans voor schoolbesturen! Scholen Energiebespaarlening Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere wijze verduurzaamd. De

Jenaplanschool De Phoenix gaat voor duurzaam!

Op Jenaplanschool de Phoenix in Zwolle zijn de zonnepanelen op een feestelijke manier in gebruik genomen tijdens de weekopening van 28 januari. Vanuit het Zonnescholen-project zijn er eind december 76 zonnepanelen geplaatst. Enexis heeft een slimme meter en een informatiepaneel geïnstalleerd op de school. Zo kunnen de leerlingen van de school ieder moment van de dag de opbrengst van de zonnepanelen aflezen. Naast het Zonnescholen-project doet de school mee aan de e-BATTLE, een initiatief van Provincie Overijssel voor energiebesparing op