basisschool

Educatie over duurzaamheid

Als jullie school een zonnedak krijgt, is dit een mooie aanleiding om in de klas aandacht te besteden aan duurzaamheid. Alle zonnescholen krijgen het energiespel Helios, dat ontwikkeld is door de Brederoschool Groningen. Ook kunnen alle deelnemers van het Zonnescholen-project kosteloos gebruik maken van de lespakketten ‘Van Zon Krijg Je Energie’ en ‘Evonturiers’. Deze lespakketten worden beschikbaar gesteld door Enpuls, een dochteronderneming van Enexis Groep. Zo heeft Evonturiers voor de verschillende leeftijden vier programma’s met werkblokjes voor de leerlingen, filmpjes

Een voorjaar vol planning en uitvoering!

Sinds half februari gaan steeds meer Zonnescholen de uitvoering in! Voor elke Zonneschool wordt een project- en veiligheidsplan gemaakt door Tenten Solar. Royal HaskoningDHV controleert vervolgens of het projectplan compleet is en volgens de afspraken is opgesteld. Daarna ontvangt het schoolbestuur een nadere overeenkomst, met per locatie de offerteprijs. Zodra de bestuurder akkoord gaat wordt het materiaal voor de zonnestroominstallatie besteld en wordt de uitvoering gepland.¬†Wekelijks worden nu bij meerdere scholen de zonnepanelen ge√Įnstalleerd!