Subsidie voor de Zonnescholen

De subsidie extern advies verduurzaming is per 1 april 2018 beëindigd. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt subsidie beschikbaar voor scholen die extern advies willen inwinnen over de verduurzaming van het schoolgebouw. Nu de belastingregels voor scholen met zonnepanelen ingewikkeld blijken te zijn kunnen we een subsidie goed gebruiken. Team Hotze heeft deze subsidie voor de schoolbesturen aangevraagd, en deze is inmiddels toegekend. Goed nieuws dus! De subsidie bedraagt €3.500 per schoolbestuur.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.