Scholen Energiebespaarlening

Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar om dit voor bestaande schoolgebouwen ook te realiseren blijkt financieel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. Het Nationaal Energiebespaarfonds start een pilot: de Scholen Energiebespaarlening om scholen financieel te helpen het schoolgebouw te verduurzamen. Er is 5 miljoen euro beschikbaar. Een mooie kans voor schoolbesturen!

Scholen Energiebespaarlening

Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere wijze verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te verduurzamen. Een opgave die niet iedere school kan of wil financieren uit eigen middelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarop het Nationaal Energiebespaarfonds gevraagd hier invulling aan te geven door het opzetten van een pilot. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een aantrekkelijke rente investeren in hun schoolgebouw. Met deze pilot wordt onderzocht of de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening tot een versnelling kan komen. Voor de pilot hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank samen € 5 miljoen beschikbaar gesteld. De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen.

Hoe kan ik dat voor mijn school regelen?

Indien een school een lening wenst, kan Stichting Schooldakrevolutie de aanvraag samen met de school voorbereiden. Als partner van Schooldakrevolutie kan Zonnescholen hierbij gemakkelijk helpen en zorgen we dat het geregeld wordt. Klik hier om meer te lezen over de lening. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op of mail naar contact@schooldakrevolutie.nl.