Persbericht: Fors meer zonnepanelen op schooldaken door nieuwe samenwerking

Zonnescholen uit Groningen begeleidt scholen met verduurzamen door hen volledig te ontzorgen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Uit de vandaag gepubliceerde tender blijkt dat er komend jaar ruim 7500 zonnepanelen op scholen door heel Nederland geïnstalleerd gaan worden. De meeste scholen die meedoen in deze Europese aanbesteding bevinden zich in Breda en Noord-Nederland. 

“Grotere schoolbesturen zijn verplicht om Europees aan te besteden. Dit levert voor individuele besturen drempels op. Zonnescholen ontzorgt de schoolbesturen door in samenwerking met andere partijen deze aanbesteding te organiseren” vertelt Hotze Hofstra, directeur Zonnescholen. “Samen met Avalon Advies en Energy Indeed hebben we alle expertise in huis om ruim 50 scholen te laten profiteren van een hoge kwaliteit zonnestroominstallatie en een lagere prijs.”

De samenwerking tussen Zonnescholen, Avalon Advies en Energy Indeed wordt ondersteund door de stichting Schooldakrevolutie die zonne-energie op scholen al jaren promoot. Ook voor kleinere schoolbesturen die niet aanbestedingsplichtig zijn is deelname aantrekkelijk, vanwege de gezamenlijke aanpak en scherpe inkoop. Zij kunnen zich via Zonnescholen ook nog aanmelden voor deelname en zo profiteren van het voordeel.

Zonnescholen is sinds 2014 actief in de begeleiding van scholen op het gebied van zonnestroom. Sindsdien zijn meer dan 130 scholen in heel Nederland geholpen om energie te besparen. Zonnescholen is een maatschappelijke onderneming van Hotze Hofstra en Musetta Blaauw die beiden door middel van innovatieve concepten de energietransitie in beweging brengen voor bewoners en maatschappelijke organisaties die anders niet mee zouden doen.