Over Zonnescholen

Ontstaan vanuit het grootste zonne-energieproject in het onderwijs

Zonnescholen is ontstaan vanuit het project waar al ruim 100 scholen aan mee hebben gedaan. Initiatiefnemer van dit bijzondere project was Onderwijsbureau Meppel, dat voor ongeveer 450 basisscholen in Noord-Nederland een breed pakket aan dienstverlening verzorgt. Zij nemen het werk uit handen van bestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

“Alles begon met een schoolbestuurder die me om tips vroeg, omdat hij overwoog zonnepanelen te plaatsen”, licht Hotze Hofstra toe. “En dat mondde uiteindelijk uit in een enquête die Onderwijsbureau Meppel hield onder alle scholen die bij hen zijn aangesloten. De hoofdvraag was: willen jullie iets doen met duurzaamheid, en zo ja, is zonne-energie dan een optie? Van de scholen die reageerden bleken 142 serieus geïnteresseerd. Ze gaven daarbij ook aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.”

In de loop der tijd zijn antwoorden gevonden op alle uitdagingen waar schoolbesturen die willen verduurzamen met zonnepanelen voor komen te staan. De gezamenlijke opzet levert een groot inkoopvoordeel, waardoor een Zonneschool altijd goedkoper uit is vergeleken met een reguliere installateur van zonnepanelen. De belangen van de scholen staan voorop, de schoolbestuurders worden volledig ontzorgd.

De kracht van Zonnescholen zit hem in de bundeling en de gezamenlijke aanpak. Daar profiteren alle betrokken partijen van. De gestandaardiseerde aanpak in combinatie met volume is uniek. De aanbestedingsregels zoals deze gelden voor onderwijsinstellingen moeten hierbij in acht worden genomen.

Alle scholen, voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen en profiteren van de opgedane kennis, en van de voordelen van deze samenwerking op grote schaal.

Wat mij drijft is dat scholen écht geholpen worden.
Hotze Hofstra, directeur Zonnescholen

Samenwerking

Wij zijn een onafhankelijk procesbegeleider waarbij wij we veel in samenwerking werken.Voor specifiek het Zonnescholen-project voor het Onderwijsbureau Meppel werken we met Royal HaskoningDHV en Buikema Belastingen om alle onderdelen van het project zo goed mogelijk te realiseren. Voor de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen werken we in deze aanbesteding samen met Tenten Solar BV uit Lichtenvoorde.

Zonnepanelen op het dak betekent aandacht voor duurzaamheid in de klas. Met minimaal een gevelbord, een lespakket en feestelijke opening maken we leerlingen bewuster van de wereld om zich heen. Nog actiever leerlingen en medewerkers kan ook door onze samenwerking met o.a. Junior Energiecoach.

Samen met met Zon Op Alle DakenDe Groene Fiscalist en Green Connections delen we een gezamenlijk kantoor en werken we ook gezamenlijk aan andere projecten buiten Zonnescholen.

Door de rol van energiecommissaris voor de provincie Groningen heeft Hotze een nauwe samenwerking met andere commissarissen in het land, met als focus de drie noordelijke provincies. “De Nationale Energiecommissie streeft ernaar om op zoveel mogelijk plekken in Nederland energiecommissarissen te benoemen. Samen werken zij aan oplossingen die Nederland wereldkampioen schone energie maakt. Overal in ons land zijn energie-initiatieven; de nationale commissie zorgt ervoor dat ze elkaar versterken en dat ze gesprekspartner zijn aan de Klimaattafels in Den Haag.”

Schooldakrevolutie & Scholen Energiebespaarlening

Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikte schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak. Er kan gebruik gemaakt worden van de Scholen Energiebespaarlening. Scholen kunnen een lening kunnen afsluiten tegen lage rente, direct beginnen met energie besparen en de lening aflossen met een deel van de opbrengsten. Lees hier meer.

Even voorstellen

Hotze Hofstra
Hotze Hofstra

Directeur

Grytsje Kunst
Grytsje Kunst

Projectleider

Rogier Kaatee
Rogier Kaatee

Solar Engineer

Jolanda Venema
Jolanda Venema

Acquisitie & Aanbesteding

Musetta Blaauw
Musetta Blaauw

Socials & Campaign

Wolter Buikema
Wolter Buikema

Belastingen

Bart Steman
Bart Steman

Royal HaskoningDHV

Jantine Zwinkels
Jantine Zwinkels

Royal HaskoningDHV

Kasper van Driel
Kasper van Driel

Tenten Solar

Bram Reukers
Bram Reukers

Tenten Solar

Ontstaan

Het Zonnescholen-project is opgezet in samenwerking met Onderwijsbureau Meppel. Bij hen aangesloten schoolbesturen wilden weten of de aanschaf van zonnepanelen voor hun scholen zinvol zou zijn. Na een haalbaarheidsstudie door Team HOTZE hebben elf schoolbesturen en 115 scholen gezamenlijk het project gestart, en 89 scholen besloten tot aanschaf over te gaan. In deze fase is ingenieursbureau Royal HaskoningDHV aangetrokken voor de Europese aanbesteding en de technische begeleiding. Dit heeft geleid tot de selectie van onze leverancier van de zonnepanelen: Tenten Solar. Met Tenten hebben we afspraken gemaakt om voor deelnemende scholen de beste zonnestroominstallatie voor de beste prijs en tegen volledige garantie te leveren. Sinds 2017 staat Zonnescholen open voor deelname van ieder schoolbestuur in Nederland.

Zonnescholen ® is een geregistreerd handelsmerk van HOTZE | ruimte voor duurzame ontwikkeling