Duurzame scholen-maatregel

Op 24 juni presenteerde Stichting Urgenda de lijst van 40 maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2020 snel teruggedrongen kan worden. Met de steun van 35 mede-ondertekenaars heeft Jeffrey van Poppel (directeur Stichting Schooldakrevolutie) samen met scholieren Beaudille en Georgia uit Den Haag, het bord met de duurzame scholen-maatregel overhandigd aan directeur-generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Chris Kuijpers. Op deze manier laten we gezamenlijk zien dat actie op korte termijn haalbaar is. “Er zijn geen drempels meer om het niet te kunnen, niet te willen. Alles staat klaar om daadwerkelijk nu in actie te komen”, zegt Jeffrey van Poppel.

Energiebesparing en zonnepanelen zorgen voor minder CO2 en zijn de opstap naar verdere duurzame maatregelen van het schoolgebouw. In combinatie met educatie over duurzaamheid voor de kinderen, dragen we bij aan een nieuwe bewuste generatie. Dát is de basisgedachte achter deze maatregel. Een maatregel die loont, want het uitstralingseffect van zonnepanelen op duurzame scholen is groot: de groene bewustwording springt over van kinderen naar ouders en naar de buurt om de school heen. De investering wordt terugverdiend, voor scholen die niet weten hoe te starten, is er hulp en voor schoolbesturen die krap bij kas zitten, is er een lening beschikbaar.

Samen zijn we er klaar voor om schoolgebouwen in Nederland te verduurzamen. Zonnescholen is mede-ondertekenaar van de duurzame scholen-maatregel en is daar trots op!