De uitvoering kan beginnen!

Op 1 november is in Meppel de raamovereenkomst getekend tussen Tenten Solar en het Onderwijsbureau Meppel namens de deelnemende schoolbesturen. Daarmee is de opdracht verleend en kan Tenten Solar de uitvoering inplannen en beginnen!

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.