Collectieve inkoop zonnepanelen

Zonnescholen organiseert samen met Avalon Advies een nieuwe collectieve inkoopronde voor meerdere scholen tegelijk. Hiermee realiseren we een flink schaalvoordeel (dus lagere prijzen), én kunnen de deelnemende besturen meteen voldoen aan de plicht om aan te besteden. Het eindresultaat: gegarandeerd goedwerkende zonnestroominstallaties voor een scherpe prijs, inclusief 15 jaar onderhoud en prestatiegarantie.

Voor veel producten geldt: hoe meer je er koopt, hoe goedkoper het wordt. Dat geldt ook voor zonnepanelen. Zonnescholen regelde dit al voor meer dan 100 scholen door heel Nederland. Toch zien we dat dit niet de voornaamste reden is om mee te doen aan een collectieve Europese inkoop van zonnepanelen voor scholen.

Samen zorgen we ervoor dat kinderen nu al leren over het belang om goed voor onze aarde te zorgen, zodat ze in de toekomst bewustere keuzes maken. Zichtbaar zonnepanelen op scholen: zo wekken we duurzame energie op, realiseren we CO2-reductie en zijn we aardlief.

Scholen en zonnepanelen gaan heel goed samen, maar vragen alleen wel bijzondere afstemming en aandacht. Vergunning, verzekering, netcapaciteit, subsidie, financiering, veiligheid, btw zijn allemaal aspecten waar je mee te maken krijgt. Ook de gemeente heeft hierin vaak een rol. En juist hier willen scholen in ontzorgd worden door een onafhankelijke procesbegeleider zoals Zonnescholen.

Wanneer moet je aanbesteden?

De aanbestedingsplicht is van toepassing wanneer een gezamenlijke investeringssom voor zonnestroominstallaties meer dan €214.000 exclusief btw bedraagt; het betreft een ‘levering’. Geldt deze verplichting voor jou niet omdat de investeringssom lager is dan bovengenoemd bedrag? Dan loont deelname aan de gezamenlijke inkoop alsnog. Het resultaat is gegarandeerde kwaliteit tegen een goede prijs in combinatie met volledige ontzorging voor de school, het uitzoekwerk, de administratie, natuurlijk de zonnepanelen en de installatie met een volledige onderhouds- en prestatiegarantie van 15 jaar. Zonder gedoe. De zonnepanelen worden geïnstalleerd door een gerenommeerde installateur, met ervaring met het werken voor onderwijsinstellingen, die door ons onafhankelijk wordt geselecteerd.

Wat levert het op?

  • Door samen te werken bij de voorbereiding, inkoop én installatie worden kosten beperkt en regelen we een efficiënte uitrol;
  • Door een lagere stroomrekening is meer investeringsruimte voor de core business van het onderwijs;
  • Een positief duurzaam imago voor de school door het goede voorbeeld te geven: de school neemt haar verantwoordelijkheid in het duurzaamheidsvraagstuk door haar eigen duurzame energie op te wekken en CO2 uitstoot terug te dringen;
  • Een uitgelezen kans om leerlingen en personeel te betrekken bij het project en ze meer te laten leren over zonnestroom.

Hoe ziet het proces eruit?

Stap 1: Meedoen? Meld je aan! Aanmelding is vrijblijvend, en we nemen zo snel mogelijk contact op. Ook voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen via Jolanda@zonnescholen.nl.

Stap 2: In een (telefonisch) gesprek verkennen we wat deelname betekent en welke route de voorkeur heeft: gelijk beginnen, of stap voor stap toewerken naar de aanbesteding.

Alvast aan de slag of SDE++ nodig? Er kan gelijk begonnen worden met de intake van een of meer locaties, bijvoorbeeld om alvast subsidie of financiering aan te vragen, of gewoon omdat u niet kunt wachten. We maken een Zonnepaspoort per school, waar uitkomt of investeren in zonnepanelen technisch mogelijk en financieel rendabel is, en waarmee de subsidie alvast aangevraagd kan worden.

Stap 3:  een intentieverklaring wordt getekend waarmee opdracht wordt gegeven aan Zonnescholen om de Europese aanbesteding namens het schoolbestuur te regelen in een collectief van bestuurders. In de zomermaanden wordt de Europese aanbesteding uitgevoerd, zodat we in het najaar met de uitrol kunnen beginnen.

Stap 4: De uiteindelijke raamovereenkomst wordt gesloten tussen de installateur en het collectief van bestuurders. Daarna start de uitrol de zonnestroominstallaties op basis van het nieuwe Zonnescholen-pakket, met gebruikmaking van deze nieuwe contractvoorwaarden.

Wat kost deelname?

De proceskosten voor het afsluiten van een raamovereenkomst zonnestroominstallatie conform een Europese Aanbesteding zijn per school ongeveer €500,-, afhankelijk van het totaal aantal deelnemers.

De kosten van volledige procesbegeleiding door Zonnescholen bedragen €3500,- per locatie. Dit is een vaste prijs, wat betekent dat het niet meer of minder kan worden en een school weet waar hij aan toe is. Alleen als een aanvullend dak onderzoek noodzakelijk is om de draagkracht en maximale belasting van het dak te berekenen, is dit meerwerk.

De investeringskosten van een zonnestroominstallatie verschillen per locatie, bij iedere school wordt maatwerk geleverd. Gemiddeld kost een zonnestoominstallatie via Zonnescholen op dit moment gemiddeld €0,65 tot €0,95 excl. btw per Wattpiek, inclusief 15 jaar onderhouds- en prestatiegarantie. De verwachting is dat deze prijs lager wordt door deze nieuwe collectieve Europese aanbesteding. De vorige aanbesteding kwam qua kosten 20-30% lager uit vergeleken bij het zelf regelen.

Meer weten? Bel of mail Jolanda@zonnescholen.nl | 06-22601621