Zonnescholen nieuws

BTW nieuws

Zonnescholen ziet nog geen doorbraak in eenvoudiger afhandeling btw voor scholen met zonnepanelen. Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. Het schoolbestuur moet aangifte doen over de teruggeleverde zonnestroom en mag een deel van de btw over de gemaakte kosten terugvragen. Zonnescholen adviseert schoolbesturen hoe hiermee om te gaan, en voor een groot aantal schoolbesturen die deelnamen aan Zonnescholen, hebben we de aangiften en teruggaaf geregeld. Vanaf het begin liggen we met de Belastingdienst in de clinch hoe de aangifte gedaan zou

Schooldakrevolutie: Hey school, zeg ja!

De revolutie is begonnen! Samen met influencer Milan Knol is Schooldakrevolutie een toffe campagne gestart. Middelbare scholieren worden opgeroepen op school hun zonnebril op te zetten, totdat de school ja zegt tegen verduurzaming, mooie actie! Wij als Zonnescholen brengen deze actie graag onder de aandacht. Lees meer op www.heyschoolzegja.nl. Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikte schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak.

Zonnescholen in 2019: terugblik!

We blikken terug op 2019: het jaar waarin Zonnescholen flink groeide, we scholen met toffe maatwerkopdrachten hielpen, en duurzame samenwerkingen aangegaan zijn. Januari begon feestelijk met de officiële opening van 76 zonnepanelen op het dak van De Phoenix in Zwolle. In maart bevestigden we onze samenwerking met Stichting Schooldakrevolutie: we zijn nu officieel een uitvoeringspartner! In de tussentijd installeerde Tenten Solar zonnepanelen op de schooldaken van Stichting Roobol en vonden de periodieke opleveringskeuringen door Royal HaskoningDHV plaats. Er werden

Duurzame scholen-maatregel

Op 24 juni presenteerde Stichting Urgenda de lijst van 40 maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2020 snel teruggedrongen kan worden. Met de steun van 35 mede-ondertekenaars heeft Jeffrey van Poppel (directeur Stichting Schooldakrevolutie) samen met scholieren Beaudille en Georgia uit Den Haag, het bord met de duurzame scholen-maatregel overhandigd aan directeur-generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Chris Kuijpers. Op deze manier laten we gezamenlijk zien dat actie op korte termijn haalbaar is. “Er zijn geen drempels meer om het niet te kunnen,

Scholen Energiebespaarlening

Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar om dit voor bestaande schoolgebouwen ook te realiseren blijkt financieel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. Het Nationaal Energiebespaarfonds start een pilot: de Scholen Energiebespaarlening om scholen financieel te helpen het schoolgebouw te verduurzamen. Er is 5 miljoen euro beschikbaar. Een mooie kans voor schoolbesturen! Scholen Energiebespaarlening Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere wijze verduurzaamd. De

Officiële ingebruikname zonnepanelen CBS De Opdracht

Het was feest bij CBS De Opdracht in Ureterp! Op dinsdagmiddag 8 juni werden de 158 zonnepanelen officieel in gebruik genomen. Directeur Otto Hiemstra vertelde over de lange aanloop van het project, en is ontzettend blij dat de panelen op het dak liggen. Wethouder Jonkman van de Gemeente Opsterland sprak zijn trots uit en overhandigde het Zonnescholen gevelbordje aan de leerlingenraad: De Opdracht is nu een echte Zonneschool! Bij Zonnescholen is dit een bijzonder schooldak. In afstemming met de hovenier heeft

Resultaat: Zonnepanelen op een sedumdak

Wauw, wat een mooi resultaat! Op het dak van CBS De Opdracht in Ureterp pronken nu 158 zonnepanelen. In de meivakantie zijn de panelen geïnstalleerd en vlak daarna is de zonnestroominstallatie opgeleverd door Tenten Solar en Royal HaskoningDHV. Voor dit dak is gekozen voor lichtdoorlatende zonnepanelen. Het sedum onder de panelen krijgt zo voldoende zonlicht en blijft gewoon groeien.

Feestelijke opening op de Burgerschool in Dokkum

De plaatsing van zonnepanelen op school is een goede reden voor feest! Op het dak van de Burgerschool in Dokkum zijn dit voorjaar 60 zonnepanelen geplaatst. Dit is één van de acht scholen van Stichting ROOBOL die via het Zonnescholen-project zonnepanelen hebben aangeschaft. De Burgerschool pakte in april uit met een feestelijk moment op het schoolplein. De kinderdirecteur vertelde over hoe belangrijk het is om duurzame energie te gebruiken en op te wekken. Ook sprak de wethouder zijn trots uit naar de leerlingen, die op