Belangrijk Nieuws

Persbericht: Fors meer zonnepanelen op schooldaken door nieuwe samenwerking

Zonnescholen uit Groningen begeleidt scholen met verduurzamen door hen volledig te ontzorgen bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Uit de vandaag gepubliceerde tender blijkt dat er komend jaar ruim 7500 zonnepanelen op scholen door heel Nederland geïnstalleerd gaan worden. De meeste scholen die meedoen in deze Europese aanbesteding bevinden zich in Breda en Noord-Nederland.  “Grotere schoolbesturen zijn verplicht om Europees aan te besteden. Dit levert voor individuele besturen drempels op. Zonnescholen ontzorgt de schoolbesturen door in samenwerking met andere partijen

De salderingsregeling in 2020

In 2020 gaat de salderingsregeling waarschijnlijk over in een nieuwe regeling. “Consumenten die nu zonnepanelen kopen, kunnen erop rekenen dat zij niet zullen worden benadeeld door de afschaffing van de salderingsregeling. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). Het alternatief waar hij aan werkt, en dat komende zomer gereed moet zijn, gaat ook uit van een terugverdientijd van zeven jaar.” (Energeia, 15-12-2017). In een debat in de Tweede Kamer werden veel kritische vragen gesteld, omdat een nieuwe

Van Salderen naar Terugleversubsidie?

Wie zonnepanelen op z’n dak heeft liggen, mag gebruik maken van de salderingsregeling. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je opwekt op een moment dat je het zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld als de school dicht is, tegen hetzelfde tarief mag terugleveren als waarvoor je normaal de stroom inkoopt. Dat betekent dus dat als je op het ene moment stroom over hebt je dit op een ander moment extra kan gebruiken, zonder dat het je geld kost. Deze