BTW nieuws

Zonnescholen ziet nog geen doorbraak in eenvoudiger afhandeling btw voor scholen met zonnepanelen.

Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. Het schoolbestuur moet aangifte doen over de teruggeleverde zonnestroom en mag een deel van de btw over de gemaakte kosten terugvragen. Zonnescholen adviseert schoolbesturen hoe hiermee om te gaan, en voor een groot aantal schoolbesturen die deelnamen aan Zonnescholen, hebben we de aangiften en teruggaaf geregeld. Vanaf het begin liggen we met de Belastingdienst in de clinch hoe de aangifte gedaan zou moeten worden, want de uitleg van de Belastingdienst is in onze ogen niet juist en nodeloos ingewikkeld. We hebben meerdere bezwaar- en beroepsprocedures en rechtszaken gevoerd. Klik hier voor een nieuwsartikel over het dossier in het Friesch Dagblad.

Inmiddels heeft dit moeizame dossier ook de Tweede kamer bereikt en worden kamervragen gesteld: ‘Bent u bereid, als bewindslieden van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een heldere landelijke regeling te ontwikkelen voor scholen en verenigingen, waarin of een vrijstelling van btw-afdracht voor teruggeleverde stroom wordt geregeld, of op zijn minst alles in het werk wordt gesteld om de administratieve last van die btw-afdracht zo minimaal mogelijk te houden?’ Zie deze kamervragen.

Ook de rechter heeft geconcludeerd dat de uitleg van de Belastingdienst weliswaar binnen de regels past, maar dat het in de praktijk niet zo ingewikkeld hoeft te worden aangepakt, als men dat zou willen. Maar dat is niet aan de rechter, maar aan de Belastingdienst of de wetgever (regering en parlement) om dat te regelen. De Belastingdienst weigert hierover slimme afspraken te maken met de schoolbesturen. Het is dus aan de politiek om hier iets aan te doen. We wachten nog op antwoord.

Op dit moment nemen we geen nieuwe schoolbesturen aan om hen te begeleiden bij de btw-aangiften. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over wat schoolbesturen kunnen verwachten over dit onderwerp. Al zijn wij niet zeker dat dit er (op korte termijn) komt.

De huidige Zonnescholen worden door ons begeleid via de door ons opgerichte stichting Fiscale Ondersteuning Zonnescholen (FOZ). Deze dienstverlening zetten we door zolang het nodig is. Omdat onduidelijk is hoe het verdergaat, nemen we in beginsel nu geen nieuwe schoolbesturen aan om dit nog van vooraf aan te regelen.