Vragen? Bel Vera! +31(0)6 40080306

Educatie over duurzaamheid

Als jullie school een zonnedak krijgt, is dit een mooie aanleiding om in de klas aandacht te besteden aan duurzaamheid. Alle zonnescholen krijgen het energiespel Helios, dat ontwikkeld is door de Brederoschool Groningen. Ook kunnen alle deelnemers van het Zonnescholen-project kosteloos gebruik maken van de lespakketten ‘Van Zon Krijg Je Energie’ en ‘Evonturiers’. Deze lespakketten worden beschikbaar gesteld door Enpuls, een dochteronderneming van Enexis Groep. Zo heeft Evonturiers voor de verschillende leeftijden vier programma’s met werkblokjes voor de leerlingen, filmpjes

Elke zonneschool een opleveringskeuring

Heb je gezien hoe strak de zonnepanelen bij Jenaplanschool in De Manne in Veendam op het dak liggen? Op 28 en 29 juni zijn de mannen van Royal HaskoningDHV en Tenten Solar bij elf Zonnescholen geweest voor een opleveringskeuring. Ze gaan na of de zonnepanelen volgens het legplan zijn gemonteerd, of de bekabeling netjes is weggewerkt en de aansluiting in de meterkast correct is uitgevoerd. Eventuele aandachtspunten worden opgelost en elke Zonneschool krijgt na de keuring

Openingsfeest Zonneschool in voorbereiding!

Laatst gingen we op bezoek bij de St. Theresiaschool in het Drentse dorp Barger-Compascuum. Daar spraken we met de directeur en de gemeente Emmen over een evenement dat we samen organiseren. De school liet dit voorjaar via het Zonnescholen-project 92 zonnepanelen plaatsen. En even geleden hielpen leerlingen van groep 7 en 8 mee met een vrolijke schildering op een opslagcontainer, die bij het zonnepark Lange Runde naast het dorp staat. In het kader van Emmen geeft energie wordt

Al 35 zonnescholen profiteren volop van de zon!

Wist je dat bij 35 zonnescholen de zonnepanelen al op het dak liggen? Ze profiteren volop van de zon en daar zijn we trots op! Afgelopen maandag zijn de monteurs gestart bij CBS De Arke in het Friese dorp Burgum. De school krijgt 90 zonnepanelen! Zo worden wekelijks bij meerdere scholen zonnepanelen geïnstalleerd. We zijn hard op weg om zoveel mogelijk scholen te helpen met de aanschaf van zonnepanelen, zodat ze de hele zomer duurzame energie kunnen opwekken.

De warmste maand mei ooit

Deze maand mei gaat nu al de geschiedenisboeken in als de warmste maand mei sinds we de temperatuur zijn gaan meten. Dat is geweldig nieuws voor alle Zonnescholen die met een zonnedak nu volle energieopbrengsten pakken. Terwijl de kinderen buiten op het plein met water spelen, draait het dak overuren en van zonsopgang tot zonsondergang tikt de energiemeter terug! Toch is er ook een keerzijde. Waarom is deze maand mei zo warm? Toeval of is het onderdeel van een tendens waarin

Al 28 zonnescholen!

Al 28 deelnemende scholen zijn Zonnescholen geworden! Deze week is gestart bij CBS Eben Haezer in Dokkum, waar 288 zonnepanelen worden geplaatst. Dit is een flink aantal, het is een grote school met een grootverbruikaansluiting in de meterkast. Grootverbruikers kunnen niet salderen op de energierekening, maar ontvangen voor de opgewekte zonnestroom een terugleversubsidie. Hiervoor heeft Zonnescholen voor de school in het najaar van 2016 een SDE+ subsidie aangevraagd, en deze is in het voorjaar van 2017 toegekend.

Opleveringskeuringen

Eind april bezochten Tenten Solar en Royal HaskoningDHV drie Zonnescholen voor een opleveringskeuring. Ze controleren dan of de zonnepanelen netjes en veilig zijn geïnstalleerd. Eventuele openstaande punten worden hersteld en daarna volgt een opleveringsrapport.

Al 25 Zonnescholen! Hoe werkt het eigenlijk?

Hoera, Nederland telt al 25 Zonnescholen! De kaart kleurt steeds geler, en daar zijn we trots op. Ook sluiten steeds meer schoolbesturen zich aan bij het Zonnescholen-project, welkom! Planning en uitvoering Ondertussen gaat de voorbereiding door. Elke Zonneschool gaat van intake, naar voorbereiding en uitvoering, en krijgt daarna nazorg. In dat traject wordt de school meerdere keren bezocht. Eerst schouwt Royal HaskoningDHV de school om de specificaties van het schoolgebouw helder te hebben. Hoeveel panelen passen er op het dak en hoeveel

Voortgang BTW – mei 2018

Ondertussen zijn voor meerdere schoolbesturen de kwartaalaangiften gedaan. De fiscalist van Zonnescholen heeft een model opgesteld, waarin per bestuur en per school de factuurbedragen, de opbrengst van de zonnestroominstallatie, en de teruglevering aan het net wordt genoteerd. Deze gegevens vormen de input voor het aangifteformulier. Tegen elke aangifte dienen we een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst, omdat we het oneens zijn met de standpunt dat zij inneemt. Binnenkort tekenen we beroep aan bij de rechtbank, zodat de rechter een uitspraak kan

Een voorjaar vol planning en uitvoering!

Sinds half februari gaan steeds meer Zonnescholen de uitvoering in! Voor elke Zonneschool wordt een project- en veiligheidsplan gemaakt door Tenten Solar. Royal HaskoningDHV controleert vervolgens of het projectplan compleet is en volgens de afspraken is opgesteld. Daarna ontvangt het schoolbestuur een nadere overeenkomst, met per locatie de offerteprijs. Zodra de bestuurder akkoord gaat wordt het materiaal voor de zonnestroominstallatie besteld en wordt de uitvoering gepland. Wekelijks worden nu bij meerdere scholen de zonnepanelen geïnstalleerd!

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com